TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY


NHIỆM VỤ CỦA SHOP SỐ 1 LÀ GIÚP BẠN DỄ DÀNG KINH DOANH, TRAO ĐỔI, CHO TẶNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ Ở BẤT CỨ ĐÂU.

Chúng tôi cho phép các cá nhân và doanh nghiệp thay đổi cách họ tiếp thị, bán và vận hành và nâng cao hiệu quả của họ. Chúng tôi cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ và tiếp cận tiếp thị để giúp các thương nhân, thương hiệu và các doanh nghiệp khác tận dụng sức mạnh của công nghệ mới để thu hút người dùng và khách hàng của họ và vận hành theo cách hiệu quả hơn. Các doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm thương mại cốt lõi, điện toán đám mây, phương tiện truyền thông kỹ thuật số và giải trí và các sáng kiến ​​đổi mới. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn được hợp tác với những đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán và tài chính cho người tiêu dùng và thương nhân trên nền tảng của chúng tôi. Một nền kinh tế kỹ thuật số đã phát triển xung quanh các nền tảng và doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm người tiêu dùng, thương nhân, thương hiệu, nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đối tác liên minh chiến lược và các doanh nghiệp khác.


TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi mong muốn xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại điện tử của Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi hình dung rằng khách hàng của chúng tôi sẽ gặp gỡ, làm việc và sống tại Việt Nam. Chúng tôi không theo đuổi vị trí hoặc quyền lực; chúng tôi khao khát trở thành một công ty tốt sẽ tồn tại được 100 năm.


Gặp gỡ

Chúng tôi cho phép các tương tác thương mại và xã hội giữa hàng trăm triệu người dùng, giữa người tiêu dùng và thương nhân và giữa các doanh nghiệp mỗi ngày.


Làm việc tại SHOP SỐ 1

Chúng tôi trao quyền cho khách hàng của mình với cơ sở hạ tầng cơ bản cho thương mại và công nghệ mới, để họ có thể xây dựng doanh nghiệp và tạo ra giá trị có thể chia sẻ giữa những người tham gia nền kinh tế kỹ thuật số của chúng tôi.


Sống

Chúng tôi cố gắng mở rộng các sản phẩm và dịch vụ của mình để trở thành trung tâm trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Khi chúng tôi tiếp tục mở rộng kinh doanh từ thương mại sang điện toán đám mây, phương tiện kỹ thuật số và giải trí, trong số các lĩnh vực khác, Shop số 1 đang phát triển thành một nền kinh tế kỹ thuật số độc đáo, tràn đầy năng lượng và đổi mới. Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu năm năm để phục vụ hơn 100 triệu người tiêu dùng tại Việt Nam và đạt được hơn 100 tỷ RMB tiêu dùng hàng năm thông qua hoạt động kinh doanh tiêu dùng Việt nam. Chúng tôi tin rằng các mục tiêu sẽ đưa chúng tôi đến gần hơn để đạt được tầm nhìn của chúng tôi cho năm 2034: được phục vụ 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam, trao quyền cho 1 triệu doanh nghiệp có lợi nhuận và đã tạo ra 1 triệu việc làm.


Mục tiêu 100 năm

Đối với một công ty được thành lập năm 2021, kéo dài ít nhất 100 năm đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ kéo dài 10 thập kỷ, một thành tựu mà ít công ty nào có thể khẳng định. Văn hóa, mô hình kinh doanh và hệ thống của chúng tôi được xây dựng để trường tồn, để chúng tôi có thể đạt được sự bền vững trong thời gian dài.


LỊCH SỬ

SHOP SỐ 1 được sáng lập năm 2020 bởi 8 người do TRẦN QUÝ DƯƠNG cựu cử nhân Công nghệ Thông Tin đến từ Hà nội, Việt nam dẫn đầu. Những người sáng lập của chúng tôi đã bắt đầu công ty của chúng tôi để chia sẻ cùng các cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ, với niềm tin rằng Internet sẽ là sân chơi hòa bình bằng cách cho phép các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ tận dụng sự đổi mới và công nghệ để phát triển và cạnh tranh hiệu quả hơn trong các nền kinh tế trong nước.